Από τις λιγοστές εκδόσεις και δημοσιεύσεις μου, αυτήν εδώ τη θεωρώ με διαφορά την πιο σημαντική. Η λέξη «ιστορικό» δεν αρκεί για να περιγράψει το περιοδικό της Νέας Εστίας.

Η αφιέρωση κάτω από τον τίτλο είναι απολύτως ειλικρινής. Τόσο για τον Χουάν όσο και για τον Αντώνη.

Το σετ τσαγιού είναι μια ευγενική χορηγία της Δάειρας.